Gemiddeld 50 uren per week. Zoveel werk steekt raadslid Cootje Klinkenberg-Franken uit Morra in haar werk als volksvertegenwoordiger. Met haar partij Actief Lokaal komt Cootje ook in 2022 voor je op! Met ruim 15 jaar ervaring als gemeenteraadslid beschikt ze over uitgebreide kennis van complexe dossiers die soms al in de voormalige gemeenten hun oorsprong kennen. Wringt er wat in de gemeente? Dan pakt Cootje de telefoon of de auto om uw verhaal aan te horen en zich te verdiepen in de kwestie.

 

Ervaring en dossierkennis

Cootje Klinkenberg runde jarenlang met haar man een succesvolle onderneming en noemt zichzelf een sociaaldemocraat in hart en nieren. “Ik kom als raadslid op voor bewoners en bedrijven die – dreigen- benadeeld te worden door gemeentelijk en soms ook landelijk beleid en ik ben erg kritisch op gemeentelijke plannen en processen die niet bewezen bijdragen aan het bevorderen van ons woon- en leefklimaat. Burgers hebben niet gekozen voor herindeling en met de huidige grote gemeente is het een grote uitdaging om de communicatie tussen gemeente en haar inwoners goed te houden.“

 

Cootje’s nummer 2 Romke Hoekstra weet als voorzitter van de wijkraad Fûgellân hoe belangrijk de menselijke factor is in een grote volkswijk. Joke Groen uit Hantumhuizen is landelijk lid van Partij voor de Dieren en maakt zich druk over het welzijn van dieren en daarmee ook over duurzaamheid en biodiversiteit in de gemeente. Twintiger Kevin Joustra uit de binnenstad van Dokkum is maatschappelijk begeleider en vindt het belangrijk om via nieuwe media het contact te houden tussen jeugd en politiek. Muziekdocent en cultuurrecensent Rennie Veenstra uit Dokkum zet zich als lijstduwer in voor alle zaken die de cultuur in Noardeast-Fryslân verrijken. Cootje Klinkenberg: “Naast deze vijf kandidaten kan ik bouwen op een groot netwerk van professionals die mij vanuit hun specialisme adviseren. Allemaal met hetzelfde doel, de lokale politiek kwalitatief verbeteren met meer deskundigheid en duidelijke communicatie.”

 

De speerpunten van Actief Lokaal vertellen meer over Cootje’s aanpak, waaronder het terugbrengen van verkeersheuvels in woonwijken, de aanleg van bos bij bebouwing, biodiverse heggen op akkers, meer openbare toiletten in de binnenstad, afgebakende hondenspeelvelden en ‘repair café’s. Maar ook complexere zaken komen aan bod, zoals waarom de meer dan een miljoen kostende nieuwe papierinzameling niet noodzakelijk is, dat de gemeente geen 5 miljoen euro in het project Holwerd aan Zee moet steken omdat het niet de beoogde toeristische trekpleister voor de regio wordt en hoe de hang naar inwoner- en economische groei ten koste gaat van de belangrijkste kwaliteiten van onze gemeente voor de eigen inwoners én de bestaande toeristen; rust en ruimte.

Cootje Klinkenberg

Geboren en getogen in Loosdrecht, kwam ik decennia geleden naar Friesland om daar samen met mijn man een succesvolle onderneming te runnen. Ik woon midden in het dorpje Morra. Ik ben overtuigd sociaal democraat en was jarenlang lid van de PvdA. Met Actief Lokaal zet ik me in om ook via deze weg het gedachtegoed van de PvdA in Noardeast-Fryslân uit te blijven dragen. Een eigen partij zorgt voor korte lijnen en niemand vertelt mij van hoger hand welke koers ik moet varen; iets wat ik helaas steeds vaker zie gebeuren in de politiek.

Met ruim 15 jaar ervaring en gemiddeld 50 uren per week kom ik als raadslid op voor bewoners en bedrijven die – dreigen- benadeeld te worden door gemeentelijk en soms ook landelijk beleid en ik ben erg kritisch op gemeentelijke plannen en processen die niet bewezen bijdragen aan het bevorderen van ons woon- en leefklimaat. Burgers hebben niet gekozen voor herindeling en met de huidige grote gemeente is het een grote uitdaging om de communicatie tussen gemeente en haar inwoners goed te houden.

Romke Hoekstra

Ik ben geboren in Oudkerk, Tytsjerksteradiel en woon samen met mijn vrouw Renske in het Fûgellân in Dokkum. Ik heb heel veel van de wereld gezien als mijn werk als kok /matroos op de wilde vaart. Eerst anderhalf jaar vaste dienst gehad van Harlingen naar Zweden, daarna zijn we de oceaan over gestoken en daar ben ik in veel steden en landen aan wal geweest. Ik heb dit werk zo’n drieënhalf jaar met heel veel plezier gedaan, het was een zeer mooie tijd. Na deze periode ben ik de bakkerij wereld ingegaan, in de assortimenten voor de banketbakkerijen, zoals chocolade en vruchten vullingen. In die tijd is ook de animo voor de politiek gekomen.

Ik ben als schaduw fractielid begonnen bij het CDA in het voormalige Dongeradeel en later ben ik als raadslid voor het CDA in de raad gekomen. Ik heb dat ongeveer drie jaar met heel veel plezier gedaan. Nadat ik tijdens die periode mijn voorzitterschap van de wijkraad Fûgellân had neergelegd heb ik die functie nu weer opgepakt. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat er in iedere wijk of dorp een ontmoetingsplek is en dat signalen uit de wijk de politiek ook bereiken. In onze inmiddels grote gemeente maak ik me daar binnen Actief Lokaal hard voor.

Joke Groen

Woonachtig in Hantumhuizen, opgegroeid in groot katholiek gezin, liefdevol en warm met inspirerende ouders. Na de U.L.O. heb ik een opleiding in de zorg gevolgd, uiteindelijk specialistisch verpleegkundige op Intensive Care en Cardio Care. Ik had een ‘roeping’ en wilde iets betekenen voor mijn medemens. Tevens volgde ik de Docentenopleiding Klassieke Muziek-piano en later Lichte Muziek op de Hogeschool voor de Kunsten.

Ik combineerde het zware (zorg) met het lichte (muziek), gaf pianoles, speelde met salsa-orkest in o.a. Cuba, Curacao, New Orleans, Belgie, Frankrijk en natuurlijk Nederland drie keer in de rondte. Ik reis graag en ging in de jaren ‘80 alleen op wereldreis gedurende twee keer een half jaar. Toen heb ik veel positieve ervaringen opgedaan, met als belangrijkste les: DE MEESTE MENSEN DEUGEN. Met mijn positief mensbeeld en vooral ook in mijn muziek heb ik de harmonie gevonden en dit probeer ik uit te dragen, zowel in het energiecafé van Elkenien Grien als in de politieke partij Actief Lokaal, als ook in sympathie voor de Partij voor de Dieren. Er is nog een hoop te verbeteren aan het welzijn van dieren, maar ook van mensen, in het bijzonder de jeugd, kansarmen en andere hulpbehoevenden.

Kevin Joustra

Ik ben woonachtig in de Noordelijkste stad van Nederland Dokkum. In het dagelijks leven ben ik maatschappelijk werker. In mijn vrije tijd doe ik aan sport, spreek ik af met vrienden, klus ik en luister ik graag muziek. Als persoon denk ik niet in problemen maar in oplossingen en die hoop ik in de politiek ook aan te kunnen dragen.

Vanaf mijn 23ste ben ik al actief in de politiek en volg ik het beleid dagelijks op de voet, met name de zaken die gaan over het sociale domein, zoals de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de participatiewet en de toeslagenwetten. Waar ik op wil gaan letten is het sociale aspect bij het uitvoeren van de wet- en regelgeving. Natuurlijk moet een gemeente bij de uitvoering van beleid op de centen letten, maar het sociale perspectief is belangrijker, temeer omdat het vaak om kwetsbare mensen gaat. Dat begint voor mij met luisteren naar de ervaringen van inwoners van onze gemeente.

Rennie Veenstra

Geboren in het prachtige dorp Ie, woon ik inmiddels al zo’n 45 jaar in Dokkum. Daar heb ik mij vrijwel continu beziggehouden met de cultuur. Ik gaf muziek- en zanglessen, was en ben lid van een aantal culturele commissies en schrijf al jaren recensies over concerten en theatervoorstellingen. Ik vind het van groot belang, dat jong en oud deel kan hebben aan de cultuur in de breedste zin van het woord en dat alles op dit gebied betaalbaar blijft voor iedereen. Goede voorzieningen wat dat betreft zijn een must in de hele gemeente Noardeast-Fryslân, zowel in stad als dorp.

Omdat Actief Lokaal een partij is voor iedereen en op diverse terreinen – ook op dat van de cultuur – de inwoners tegemoet wil komen, wil ik als lijstduwer de partij graag een ferme steun in de rug geven.