Verkiezingsprogramma

Actief Lokaal (AL) bestaat onder andere uit leden van het CDA, de PvdA en de Partij voor de Dieren, partijloze burgers en meedenkers. Een mix van jong en oud, zeer ervaren raadsleden en kersverse nieuwkomers. Actief Lokaal is een nieuwe politieke partij die op 16 juni 2021 notarieel is opgericht en die zich wil inzetten voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân. Wij hebben met elkaar nagedacht, gesproken en gedebatteerd over de keuzes van vandaag die goed zijn voor morgen! Wij streven naar welzijn voor iedere inwoner van onze gemeente en een leefbare planeet met een groene toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Economie en samenleving gaan wat ons betreft niet ten koste van onze prachtige natuur in Noardeast-Fryslân waar rust en ruimte nog bestaan en waar wij zuinig op willen zijn!

Te vaak lopen we in gemeenteland tegen korte termijn voorstellen en beslissingen aan. Voor Actief Lokaal heeft ‘’het rentmeesterschap’’ een waardevolle betekenis die niet bij de boeren ophoudt, maar die om samenwerking en bewustwording van elk individu vraagt en waarin de lange(re) termijn niet uit het oog wordt verloren. De fundamenten van ons verkiezingsprogramma zijn de 6 gemeentelijke programma’s, waaronder wonen, werken, zorg en onderwijs. Met andere woorden: “de sociale paragraaf”. Uitsluiting en discriminatie zijn voor ons onaanvaardbaar. Actief Lokaal wil zich actief inzetten voor verbeteringen op alle gemeentelijke terreinen en wil daar waar mogelijk met een alternatief komen. Maar we zullen het ook laten horen wanneer het wel goed gaat.