De fractie van Actief Lokaal constateerde na een kanselboodschap van zondag 7 november 2021, dat er plannen zijn om de Grote Kerk in Dokkum aan particulieren/ondernemers te verkopen. Omdat het kerkgebouw gedeeltelijk eigendom van de burgerlijke gemeente is, startte Actief Lokaal een petitie met het verzoek om het kerkgebouw voor iedereen te behouden en deze niet in commerciële handen over te dragen. Getuige het grote aantal ondertekenaars, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, stellen wij vast dat het onderwerp met name in Dokkum erg leeft. Veel inwoners zijn zich bewust van de historische, religieuze en culturele waarde van het gebouw.  De tussenstand geeft aan dat 2143 personen de petitie ondertekend hebben. (656 de digitale – en 1487 de papieren versie), waarvan het grootste gedeelte in Dokkum woonachtig is. Deze huidige stand van zaken hebben wij in een brief aan het kerkbestuur gemeld.

Tot 30 april a.s. blijft de mogelijkheid tot digitale ondertekening van de petitie bestaan. Wij hopen dat nog velen hier gebruik van zullen maken.

Zie www.actieflokaal.nl

Cootje Klinkenberg.