Wonen en Omgeving

Groei is niet per definitie vooruitgang
Er is woningnood in Nederland en de prijzen van woningen stijgen naar recordhoogte! Steeds meer mensen wijken uit naar het Noorden van het land; is het niet voor een betaalbare woning, dan wel voor een tweede woning als interessante investering. Tegen de krimpverwachtingen in is de bevolking in de Noordelijk provincies de laatste twee jaar toegenomen.

De Noordelijke provincies vragen de gemeenten om zoveel mogelijk huizen te bouwen voor forenzen die de Lelylijn hen gaat brengen. Maar is het verstandig om een provincie waarvan de inwoners gemiddeld genomen gelukkiger zijn, ondanks dat ze minder verdienen, vol te bouwen naar het model van de rest van Nederland ten faveure van economische groei? Vraag het iedere Fries en hij of zij zal de helende werking van rust en weidsheid van het Friese landschap benoemen. En nergens is het stiller dan in Noardeast-Fryslân. Wij verwelkomen zelfs een specifiek type toerist, de ‘rustzoeker’. Als je het AL vraagt, dan zijn die voor Noardeast-Fryslân kenmerkende eigenschappen heilig; de spreekwoordelijke ‘kip met de gouden eieren’, Wij zijn tégen de met groei gepaard gaande toename van druk op inwoner en natuur en vóór rusttoerisme, dat tegelijkertijd ook voor economische groei kan zorgen.

(Sociaal) inbreiden voor de grootste groep in de samenleving
Wij bouwen hoofdzakelijke voor de grootste groep in de samenleving (60 plussers), met het streven naar minimaal 1/3 sociale huur in stad en dorp. Nu de verhuurdersheffing voor woningcorporaties komt te vervallen hebben deze corporaties meer financiële ruimte. Wij bieden gemeentelijke locaties voor herontwikkeling eerst aan bij woningcorporaties alvorens deze locaties aan overige projectontwikkelaars aan te bieden. Behoud van eigendom van de grond heeft daarbij de voorkeur zodat in een erfpachtconstructie goedkoper gebouwd kan worden.

Het voordeel is dat woningbouw voor 60-plussers (appartementen en hofjes) kan worden gerealiseerd op inbreidingslocaties middels hoogbouw. Er hoeft geen buitengebied voor opgeofferd te worden, de benodigde bouwgrond is relatief klein, de verkeersdruk op spitstijden is relatief klein (het betreft grotendeels geen beroepsbevolking meer) en met de gezinswoningen die vrijkomen bedienen we de jongere groep die in de markt is voor dit type woningen. Omwille van dit laatste punt en de dreiging van prijsopdrijving, verlenen wij voorrang aan kopers die al wonen en werken in onze gemeente en kopers die de woning als hoofdverblijf gaan bewonen.