Verkeersveiligheid

(Verkeers) heuvel op en af
In iedere wijk en in ieder dorp horen we hetzelfde geluid. Voor spelende kinderen, voetgangers en fietsers ligt het gevaar van te snel rijdend verkeer op de loer. ‘Shared space’ en ‘smilies’ zijn veel toegepaste snelheidsremmers die echter nog steeds uitgaan van een bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt. Er is maar één snelheidsremmer die de bestuurder dwingt zijn vaart te minderen. En daarvan zijn er de laatste jaren veel verdwenen. Wij doen de Engelse termen de deur uit. Waar te snel wordt gereden keert onherroepelijk de verkeersheuvel terug om de veiligheid in wijk en dorp te vergroten. Op aanlegkosten is te besparen door de heuvels aan te leggen tegelijk met bestratings- en of rioleringswerkzaamheden.

Van 80 naar 60 en handhaven
Wanneer heeft u voor het laatst een snelheidscontrole in onze gemeente gezien? Onze gemeente is de enige gemeente in de Provincie waar op erfscheidingswegen zonder fietspaden 80 kilometer per uur toegestaan is. Wegen waarop ook schoolkinderen fietsen! Er geldt een maximum snelheid van 80 kilometer per uur, maar snelheden van boven de 100 kilometer per uur zijn geen uitzondering. AL brengt de maximum snelheid op erfscheidingswegen zonder fietspaden terug naar 60 kilometer per uur en maakt geld vrij voor handhaving, of voor herinrichting van de weg met verkeersheuvels.

Geen plan van aanpak is geen geld
Het ontbreekt in onze gemeente aan een helder plan van aanpak waarin de knelpunten op het gebied van veiligheid en verkeersdruk met mogelijke oplossingen benoemd worden. Zolang er geen plan is, is het lastig om hiervoor geld vrij te maken. Alleen al op basis van de suggesties die door inwoners in “de Oanhekker” zijn aangedragen en de klachten die binnen komen bij onze gemeente moet het mogelijk zijn onze gemeente verkeersveiliger te maken.