Duurzaamheid en Biodiversiteit

Nieuwbouw versnelt verduurzaming
Kunnen wij wat doen aan de opwarming van de aarde? En is dat wel voldoende of is het al te laat? Allemaal vragen waarop wij als lokale fractie geen antwoord, maar, belangrijker, geen invloed op hebben. Wat weten we wel? Zelf energie opwekken of opwekken uit zon, wind en water is beter voor het milieu. De kosten voor stroom en gas worden steeds hoger en de groep die daar het meeste last van heeft is vaak geen huiseigenaar die geneigd is met subsidie te investeren. In ons streven om percelen her te bestemmen voor wonen in de grootste groep in de samenleving stimuleren we de bouw van nieuwe, betaalbare energiezuinige woningen voor de laatste groep bewoners die nog in oude slecht geïsoleerde woningen verblijven.   

Zonneweides en windmolens alleen in coöperatie met omwonenden
Het weidse landschap van Noardeast-Fryslân is een belangrijke kwaliteit voor zowel inwoners als bezoekers en daarop hebben zonneweides en windmolenparken een negatief effect. ‘Energiewende’ of niet, van één windturbine of zonneweide wordt één ontwikkelaar rijk, de omwonenden blijven met het uitzicht erop achter. Alleen wanneer de direct omwonenden én de gemeente samen participeren in een coöperatie, staan wij zonneweides en windmolenparken toe. Windmolens nooit in het open landschap, uitsluitend bij industrieterreinen. De ‘Groninger houten solitaire molen (15 meter) op  boerenerven en dorpen is een acceptabele oplossing.  Voor zonnepanelen hanteert onze gemeente de RES (Regionale Energie Strategie)  en de daarin genoemde zonneladder; dat wil zeggen dat zonnepanelen vooreerst op daken gelegd moeten worden om het landschap te ontzien.

Behoud de zomerpolders
AL was tegen het ondertekenen van de WaddenAgenda2050 waarin de intentie wordt uitgesproken om de zomerpolders terug te geven aan de zee ten gunste van waterberging en biodiversiteit. Deze polders zijn met bloed, zweet en tranen gewonnen uit de zee en worden door de boeren gepacht. Opoffering ervan leidt tot een forse reducering van beschikbare boerengrond. Daarnaast spelen de polders een rol bij golfslagvermindering en dienen ze als weidevogelgebied en fourageergebied voor enorme ganzenpopulaties die, wanneer de polders verwijnen, hun heil zoeken op de binnendijkse boerengronden.

Biodiverse akkerscheidingen
Noardeast-Fryslân heeft de beste landbouwgrond ter wereld en een vooraanstaande veehouderijsector die werkt met grote percelen raaigras. Steeds meer boeren laten stroken akkers onbewerkt ten gunste van de biodiversiteit, maar er zijn alternatieven voor vierkante meters. Een vlechtheg is een gevlochten heg van levende bomen en struiken om akkers te scheiden, vee binnen de velden te houden en een vluchtplaats en nestplaats voor dieren en insecten. Vlechtheggen kwamen al voor als perceelafscheidingen in Nederland in de Romeinse tijd. Wij starten in samenwerking met de landbouwlaboratorium De Kuilier in Ferwerd een proef met de vlechtheg om de biodiversiteit te versterken met minimale belasting voor onze boeren.

Bos voor burgers en biodiversiteit
Bomen nemen co2 op, zijn een schuilplaats voor dieren en organismen en bieden schaduw en beschutting. Maar niet iedereen wil ze op eigen erf en wij zijn er als kustprovincie nou niet bepaald rijk mee bedeeld. In navolging van landelijke plannen om voor elke inwoner een boom te planten willen wij bestaande dorps- en wijkbosjes uitbreiden waar land beschikbaar is. De locaties bepalen we op basis van uw ideeën en de ideeën geopperd in de ‘Nije Pleats-sessies’.

Onafhankelijk gratis energie-advies voor huiseigenaren
Bij  het energiecafé  van ‘Elkenien Grien’ in het voormalige PRINS-gebouw in Dokkum kan iedere geïnteresseerde burger het ‘Energie Café’  binnenlopen voor onafhankelijk advies over energiebesparing. Onafhankelijk, omdat de adviseurs niet betaald worden en niets verkopen. AL wil met subsidie van de gemeente niet alleen bijdragen aan het werk van deze stichting, maar het particuliere initiatief ook uitbreiden met een spreekuur in Kollum en Ferwerd.

Stop de troep met het Repair Café
Wat heeft Kollum dat Dokkum niet heeft? Een Repair café! We leven in een consumptiemaatschappij en de afvalberg blijft maar groeien. U kunt ervoor kiezen om minder of kwalitatief beter te kopen, maar producten worden steeds vaker gemaakt voor een korte levensduur en zijn vaak lastig te repareren. In het Repair café zitten ervaren techneuten wiens hobby het is om allerhande apparaten weer aan de praat te krijgen. Wij zorgen voor een Energie Café in Kollum en brengen het Repair Café naar Dokkum!

Geen aanschaf blauwe containers
De aanschaf van blauwe containers en de daarvoor noodzakelijke zijlader kost meer dan 1 miljoen euro. Het legen van de containers kost jaarlijks nog eens 66.000 euro. Dit zou noodzakelijk zijn omdat er in onze gemeente 6% van het oud papier in de grijze container belandt. Wij vinden de investering in een nieuw ophaalsysteem voor oud papier een veel te dure oplossing voor dit probleem. Voor een fractie van de kosten kan de gemeente inzetten op meer bewustwording voor scheiding van afval en kunnen de verenigingen die nu zorgen voor de huis-aan-huisinzameling van oud papier hun inkomsten behouden, waarmee voorkomen wordt dat deze verenigingen door inkomstenderving bij de gemeente aankloppen voor extra subsidie. Daarnaast kunnen veel ondernemers hun oud papier niet kwijt in deze containers. Voor hen zou een gewijzigde inzameling van oud papier betekenen dat dit niet langer door verenigingen wordt op gehaald en ze kosten moeten maken om dit door een professionele partij te laten ophalen.

Groene container ’s winters minder vaak legen
AL heeft tegen de miljoenen kostende aanschaf van de groen en grijze containers gestemd, omdat de huidige containers nog jaren mee konden. De kosten voor het legen van een eventueel klandestien bij de weg gezette container wegen niet op tegen de kosten van een nieuw ophaalsysteem met een computerchip in de container. Wij blijven voorstander om in de herfst en winterperiode minder frequent het groenafval op te halen. Hier moet een besparing mee te behalen zijn.