Welzijn voor mens en dier

Huishoudelijke hulp alleen voor lage inkomens met indicatie
Door een wetswijziging kan iedereen die een indicatie WMO heeft, ook met  een hoog inkomen of met veel vermogen, een beroep doen op huishoudelijke hulp op kosten van de gemeente. Dit heeft de gemeente sinds 2019 ieder jaar heel veel extra geld gekost en ging ten koste van andere noodzakelijke WMO voorzieningen. AL maakt deze huishoudelijke hulp uitsluitend toegankelijk voor lage inkomens en brengt het terug naar het noodzakelijke niveau.

 Vluchtelingenopvang
De staat bepaalt wie er wel en wie er niet ons land wordt binnengelaten en het COA zorgt voor tijdelijke huisvesting. Vluchtelingen die welkom zijn in Nederland zijn ook welkom in onze gemeente. Voor de tijdelijke huisvesting hanteren we wel een duidelijke verhouding van maximaal 2% op het aantal inwoners per stad of dorp om de samenleving niet onevenredig te belasten en om integratie te stimuleren. Dus geen 150 asielzoekers op 1100 inwoners!

Behoud van de Grote en Bonifatiuskerk
De kerkelijke, historisch en culturele geschiedenis van Dokkum is belangrijk, zowel voor bewustwording en zingeving bij de eigen inwoners als bij toeristen, waaronder ook bezoekers vanuit de zustersteden Fulda en Crediton. AL tracht met een petitie het college te overtuigen niet mee te werken aan de verkoop van de Grote kerk aan ondernemers. De Gemeente Noardeast-Fryslân is mede-eigenaar van deze kerk en heeft hierin dus een stem. AL wil de Bonifatiuskerk overdag als museum openstellen waar inwoners en toeristen terecht kunnen voor het verhaal van Bonifatius.

Sportverenigingen krijgen wijken en dorpen in beweging
Sportverenigingen zijn niet alleen gezond bezig, ze zijn een toonbeeld van saamhorigheid, creativiteit en organisatiekracht. Wij vragen sportverenigingen in samenwerking met de buurtsportcoach om minimaal één keer per jaar de sport de buurt in te brengen. Goed voor de gezondheid en de sociale cohesie en het is een laagdrempelige manier voor verenigingen om nieuwe leden te werven. Voor sporten die zich daar niet voor lenen vragen we verenigingen één keer per jaar open huis te houden.

Meer openbare toiletten voor winkelend publiek in Kollum en Dokkum
AL maakt de binnensteden van Kollum en Dokkum gastvrijer door het aantal openbare toiletten uit te breiden.

Honden uitlaatplekken
Het is in onze gemeente verboden om honden los te laten lopen. Loslopende honden kunnen een gevaar vormen voor mens en dier. Omdat een gezonde hond een gelukkige hond is en gelukkige honden gelukkige baasjes maken, gaan wij graag samen met u actief op zoek naar minimaal drie afgebakende losloopvelden in onze gemeente. Dergelijke hondenspeeltuinen worden in andere gemeenten intensief gebruikt en bevorderen het sociale contact tussen hondeneigenaren.