Schriftelijke vragen

03-01-2022 Schriftelijke vragen AL – contact met Vluchtelingenwerk over situatie Oekraïne: Document noardeastfryslan – 220301 Schriftelijke vragen AL – contact met Vluchtelingenwerk over situatie Oekraïne – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

12-11-2021 Schriftelijke vragen AL – Kerkenvisie – behoud cultureel erfgoed – onderzoek: Document noardeastfryslan – 211209 Collegebrief aan raad – Beantwoording raadsvragen AL voortgang Kerkenvisie – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

28-9-2021 Schriftelijke vragen AL – Gaswinning Ternaard: Document noardeastfryslan – Beantwoording college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

01-9-2021 Schriftelijke vragen AL – RCR-procedure Ternaard: Document noardeastfryslan – 210910 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL – Terinzagelegging RCR-Procedure Omgevingsproces Ternaard – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

18-8-2021 Schriftelijke vragen AL over begeleid wonen: Document noardeastfryslan – 210907 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL over Begeleid Wonen – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

03-6-2021 Schriftelijke vragen AL – Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Leeuwarden (COVM): Document noardeastfryslan – 210603 Collegebrief aan raad – beantwoording schriftelijke vragen ALL iz militair vliegverkeer – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

19-5-2021 Schriftelijke vragen AL – Pionier in de Trije Terpen: Document noardeastfryslan – Antwoordbrief college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

17-3-2021  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Ingekomen stukken intern: Holwerd aan Zee en Waddenagenda: Document noardeastfryslan – 210317 Antwoordbrief college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

10-3-2021  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Mail Spetter Burdaard Zwemopleidingen d.d. 4 februari 2021 (zaaknr. Z300821-2021): Document noardeastfryslan – 210310 Antwoord college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

26-1-2021  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Uitvoering Participatiewet en voedselbank: Document noardeastfryslan – 210126 Antwoordbrief college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

6-1-2021  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Regeling RRE en RREW: Document noardeastfryslan – 210106 Antwoordbrief college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

10-11-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Restwarmte IJsfontein Dokkum: Document noardeastfryslan – 201110 Antwoord college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

27-10-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Omrin schaft de automatische dividenduitkering af / Besluit AvA Omrin d.d. 26 juni 2020: Document noardeastfryslan – 201027 Beantwoording college – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

10-9-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL: Luchtkwaliteit schoolgebouwen vaak ondermaats en extra risico: Document noardeastfryslan – 200910 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL over Luchtkwaliteit schoolgebouwen – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

2-9-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL: Advies winnings- en inpassingsplan Omgevingsproces Ternaard: Document noardeastfryslan – 200902 Collebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL Advies winnings- en inpassingsplan Omgevingsproces Ternaard – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

1-9-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL en GROEN nof inzake Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan: Document noardeastfryslan – 200901 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL en GROEN nof over GVVP – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

19-8-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – selectie gebiedscommissie i.o. omgevingsproces Ternaard (uitsluiting Stichting Fêste Grûn): Document noardeastfryslan – 200819 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL over Selectie Gebiedscommissie Omgevingsproces Ternaard – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

14-7-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL en GROEN nof over Verkeersveiligheid: Document noardeastfryslan – 200714 Collegebrief aan raad – beantwoording schriftelijke vragen ALL en GROEN nof verkeersveiligheid – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

23-4-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen Actief Lokaal over Afvalinzameling: Document noardeastfryslan – 200423 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL over afval – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

21-4-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL – Bed-Bad-Brood voorziening (vervolg): Document noardeastfryslan – 200421 Collegebrief aan raad – Beantwoording schriftelijke vragen ALL over BBB-opvang – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

5-3-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL inzake Bed-bad-broodvoorziening: Document noardeastfryslan – 200310 Collegebrief aan raad inzake Beantwoording schriftelijke raadsvragen Actief Links Lokaal – Bed Bad Broodvoorziening – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

17-1-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL inzake centrale huisvesting ambtelijk apparaat in Dokkum: Document noardeastfryslan – Collegebrief aan raad schrft vrg ALL Kaderbesluit centrale huisvesting ambtelijk apparaat in Dokkum – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

16-1-2020  Antwoorden op schriftelijke vragen AL Pannakooi It Fûgellân: Document noardeastfryslan – 200116 Collegebrief aan raad inzake beantwoording vragen Actief Links Lokaal m.b.t. pannakooi wijk Fûgellân – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)