DOKKUM – De gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân namen maandag 28 maart formeel afscheid van raadslid Cootje Klinkenberg-Franken uit Morra. Bij de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen wist Cootje niet voldoende stemmen te behalen om haar zetel te kunnen behouden. Met ruim 16 jaar ervaring als volksvertegenwoordiger beschikte ze over uitgebreide kennis van complexe dossiers die soms al in de voormalige gemeenten hun oorsprong kenden. Bij het afscheid betitelde Burgemeester Johannes Kramer Klinkenberg als één van de meer bekende raadsleden, met name in Dokkum en prees haar met de woorden: ‘U bent misschien wel het enige raadslid dat altijd alle stukken van voor naar achteren, nauwkeurig leest’.

Lees meer