DOKKUM – De gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân namen maandag 28 maart formeel afscheid van raadslid Cootje Klinkenberg-Franken uit Morra. Bij de recent gehouden gemeenteraadsverkiezingen wist Cootje niet voldoende stemmen te behalen om haar zetel te kunnen behouden. Met ruim 16 jaar ervaring als volksvertegenwoordiger beschikte ze over uitgebreide kennis van complexe dossiers die soms al in de voormalige gemeenten hun oorsprong kenden. Bij het afscheid betitelde Burgemeester Johannes Kramer Klinkenberg als één van de meer bekende raadsleden, met name in Dokkum en prees haar met de woorden: ‘U bent misschien wel het enige raadslid dat altijd alle stukken van voor naar achteren, nauwkeurig leest’.

Cootje Klinkenberg was jarenlang het gezicht van de Partij van de Arbeid in de voormalige gemeente Dongeradeel en heeft in die periode voor veel inwoners die financieel en/of sociaal maatschappelijk in de knel zaten iets kunnen betekenen. Recent nog maakte ze zich sterk voor inwoners met een laag inkomen die de dupe dreigden te worden van een te algemene regeling voor gemeentelijke huishoudelijke hulp. Tijdens de voorlaatste raadsverkiezingen kwam ze met voorkeursstemmen opnieuw als de nummer 2 voor de PvdA in de raad. Eind 2019 stapte ze na een meningsverschil over de te voeren oppositie op en ging verder onder de naam Actief Links Lokaal.

Cootje Klinkenberg: “ik bedank iedereen die zijn of haar stem en steun aan mij toevertrouwd heeft en het begroot me dat ik hen in de raad niet langer kan vertegenwoordigen. Burgers hebben niet gekozen voor herindeling en met de huidige grote gemeente is het een grote uitdaging om de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners goed te houden. Tegelijkertijd heb ik veel vertrouwen in de visie van de twee grootste partijen FNP en SIN en ik ben er van overtuigd dat de gemeente met deze nieuwe raad en een nieuw college haar inwoners beter kan bedienen. Ik hoop daarbij dat de nieuwe coalitie snel werk maakt van de energietransitie en de transitie warmte.”

Cootje communiceerde tijdens de campagne zoveel mogelijk concrete speerpunten. Zo acht ze de meer dan een miljoen kostende aanschaf van blauwe containers onnodig en benadrukt de nadelige gevolgen ervan voor scholen, kerken en verenigingen. Ook vindt ze dat de gemeente geen 5 miljoen euro in het project Holwerd aan Zee moet steken omdat het niet de beoogde toeristische trekpleister voor de regio wordt en recente startte Cootje een petitie die de gemeente moet weerhouden van het meewerken aan de verkoop van de Grote of Sint Martinuskerk in Dokkum aan ondernemers.