Zienswijze tegen Gaswinning Ternaard

Geachte dames en heren, De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het ingediende verzoek tot de gaswinningsplannen voor Ternaard. De instemmingsbesluiten zijn gepubliceerd d.d. 27 augustus 2021. Eenieder kan een zienswijze indienen op dit...