Actief Lokaal was en blijft tegen aanschaf blauwe containers

Actief Lokaal was en blijft tegen aanschaf blauwe containers

Blauwe containers in de gemeente Noardeast-Fryslân? Niet doen! Hier waren wij als Actief Lokaal in juni al tegen en dat zijn we nu nog steeds. Daarom dienden we in de raadsvergadering van 1 juli 2021 een motie in tegen de komst van blauwe containers. Samen met vele...

Inbreng begroting 2022

Weer een sluitende begroting! Het voorkomt dat onze gemeente onder verscherpt toezicht wordt geplaatst, maar maskeert de werkelijkheid! Als het persbericht de deur uit is, dan wordt vooral bij inwoners de suggestie gewekt dat het allemaal wel meevalt. Het debat van...

Motie – Alternatieven Holwerd aan Zee

Motie naar aanleiding van agendapunt nr. 7 in de raadsvergadering van 4 november 2021 De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021 Onderwerp: Alternatieven Holwerd aan Zee De raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat: ➢...

ALL op Markt om steun tegen gaswinning Wad

Behalve lokale overheden, provincie en instanties als Stichting Fêste Grûn komen ook politieke partijen steeds meer in verzet tegen een mogelijke gaswinning onder het Wad vanaf Ternaard. Zo konden bezoekers van de Markt in Dokkum woensdag een voorgedrukte zienswijze...