“Toen onteigening dreigde van onze gronden ten behoeve van een fietspad voor toeristen was Cootje degene die bij ons thuis kwam om ons verhaal aan te horen. Ze was de enige die ons bezwaar dat er nooit een jaagpad langs de Súd Ie heeft gelopen serieus nam en er vragen over stelde aan de wethouder. Datzelfde deed ze met de aanleg van glasvezel waar wij als inwoners van het buitengebied nog altijd op wachten. Cootje luistert en handelt!”

Klaas de Haan

Schapenhouder te Jouswier

Actief Lokaal: Cootje Klinkenberg komt ook in 2022 voor je op!

Gemiddeld 50 uren per week. Zoveel werk steekt raadslid Cootje Klinkenberg-Franken uit Morra in haar werk als volksvertegenwoordiger. Met haar partij Actief Lokaal komt Cootje ook in 2022 voor je op! Met ruim 15 jaar ervaring als gemeenteraadslid beschikt ze over uitgebreide kennis van complexe dossiers die soms al in de voormalige gemeenten hun oorsprong kennen. Wringt er wat in de gemeente? Dan pakt Cootje de telefoon of de auto om uw verhaal aan te horen en zich te verdiepen in de kwestie.

Ervaring en dossierkennis

Cootje Klinkenberg runde jarenlang met haar man een succesvolle onderneming en noemt zichzelf een sociaaldemocraat in hart en nieren. “Ik kom als raadslid op voor bewoners en bedrijven die – dreigen- benadeeld te worden door gemeentelijk en soms ook landelijk beleid en ik ben erg kritisch op gemeentelijke plannen en processen die niet bewezen bijdragen aan het bevorderen van ons woon- en leefklimaat. Burgers hebben niet gekozen voor herindeling en met de huidige grote gemeente is het een grote uitdaging om de communicatie tussen gemeente en haar inwoners goed te houden.“

Lees meer over de fractie

Actueel

TUSSENSTAND PETITIE (2143 HANDTEKENINGEN) BEHOUD GROTE KERK DOKKUM

De fractie van Actief Lokaal constateerde na een kanselboodschap van zondag 7 november 2021, dat er plannen zijn om de Grote Kerk in Dokkum aan particulieren/ondernemers te verkopen. Omdat het kerkgebouw gedeeltelijk eigendom van de burgerlijke gemeente is, startte Actief Lokaal een petitie met het verzoek om het kerkgebouw voor iedereen te behouden en deze niet in commerciële handen over te dragen. Getuige het grote aantal ondertekenaars, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, stellen wij vast dat het onderwerp met name in Dokkum erg leeft. Veel inwoners zijn zich bewust van de historische, religieuze en culturele waarde van het gebouw.  De tussenstand geeft aan dat 2143 personen de petitie ondertekend hebben. (656 de digitale – en 1487 de papieren versie), waarvan het grootste gedeelte in Dokkum woonachtig is. Deze huidige stand van zaken hebben wij in een brief aan het kerkbestuur gemeld.

Lees meer

Gaswinning Ternaard

Zienswijze tegen Gaswinning Ternaard


Geachte dames en heren,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het ingediende verzoek tot de gaswinningsplannen voor Ternaard. De instemmingsbesluiten zijn gepubliceerd d.d. 27 augustus 2021. Eenieder kan een zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit, gedurende een periode van zes weken, vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.
Hierbij maak ik als inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân gebruik van deze procedure om een zienswijze in te dienen.

Direct contact